Oprava renovace repasování řídící jednotky airbagů auta

Umíme programovat

Oprava řídících jednotek airbagů

Opravy

Pro zajištění maximální komplexnosti služeb, nabízíme i opravy řídicích jednotek – modulu SRS/AIRBAG pro všechny dostupné modely na trhu. Po vystřelení airbagu dochází k zápisu do řídící jednotky auta, co vše systém aktivoval a v jakém rozsahu byly použité bezpečnostní prvky. Díky tomuto naprogramovaní softwaru od výrobce, jsou pro další použití řídící jednotky nefunkční. Mnozí vám řeknou, že není možné vyhledat v řídících jednotkách chybové hlášky a znovu je programovat a vracet řídící jednotku (softwarově) do původního stavu jak před havárii. My však zvládneme opak!

Oživení systému řídící jednotky

Dokážeme vám tím ušetřit 90% z ceny při nákupu nové řídící jednotky. Bez výměny řídící jednotky, nebo úpravy chybových dat v řídící jednotce, kde došlo k aktivaci bezpečnostních prvků bezpečnostní systém nebude fungovat. Na přístrojové desce bude svítit výstražná (žlutá) kontrolka (Airbag, SRS) , která indikuje problémy s řídicí jednotkou airbagů. V takových případech je celý systém vypnutý a nefunkční, i když jsou vyměněné části repasované nebo vyměněné za nové, tak i přesto systém nebude nadále funkční.

Technologie

Kde je umístěna řídící jednotka systému airbagu a snímače zrychlení?
Řídící jednotka je zpravidla umístěna na bezpečném místě ve vnitřním prostoru auta, často to bývá přední část středového tunelu palubní desky. Snímače zrychlení pro (čelní náraz) často bývají přímo v řídící jednotce airbagu. Senzory pro boční, hlavové a okenní airbagy jsou většinou umístěny pod sedadly. My vám data přehrajeme a vrátíme řídící jednotku do stavu před nehodou.

Konfigurace a přeprogramování řídící jednotky

Opětovné přeprogramování oprava řídící jednotky a oprava airbagů auta je ryze odborná záležitost. Zpětné přeprogramování řídící jednotky airbagů Vašeho auta přenechejte nám, odborníkům, kteří dokážou software Vaši řídící jednotky po vystřelení airbagu opravit a znova překonfigurovat na původní nastavení, čímž ušetříte nemalé finance.

Upozornění:
Řídicí jednotka auta je po opravě funkční, ale musí být správně zapojené airbagy a všechna čidla. POZOR na správné zapojení všech konektoru airbagu, aby jako jeden celek plnily správnou funkčnost celého systému SRS/AIRBAG. Výrobce řídicích jednotek tuto opravu nedoporučuje. Naše firma opravuje řídicí jednotky jen pro testovací účely a plnou zodpovědnost za to, jestli bude řídicí jednotka znovu použita, nese osoba, která tento díl znovu namontovala do vozidla.

Typy řídících jednotek, u kterých umíme opravit a zpět nastavit, naprogramovat tovární data:

Infineon xc236x
MPC56 SPC56
SC66705
MAC7242
MAC7241
NEC V850
NEC V850E2
Renesas H8SX R5F6172x
Renesas H8SX R5F61797
Renesas R5F64219 / R5F2154AE
Renesas V850
ST

Oprava přeprogramování konfigurace řídící jednotky airbagu
Oprava přeprogramování konfigurace řídící jednotky airbagu